KONTAKT CASSO s.r.o.

Fakturačná adresa:
Pražská 4
040 11 Košice

IČO: 44 328 419
IČ DPH: SK2022667196


Podnikateľský subjekt je zapísaný v OR, Okresný súd Košice I, č.v. 22315/V, odd. Sro
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, info@soi.sk