REVÍZNE PREHLIADKY

 
ZÁKLADNÁ CENA REVÍZNEJ PREHLIADKY (PRI VIACERÝCH KLIMATIZÁČNÝCH ZARIADENIACH CENA DOHODOU) 40 €
DOPRAVNÉ 0.80 € / km

Prečo Vaša klimatizácia potrebuje údržbu?
Klimatizačné zariadenie pracuje s rôznymi teplotami, pričom dochádza k udržiavaniu vlhkosti vo vnútri zariadenia - to má za následok hromadenie baktérií a plesní. Dezinfekciou filtrov a výparníkov dochádza k odstráneniu týchto škodlivín, taktiež prachu, zápachu a iný nečistôt.
Zároveň je potrebná kontrola mechanických častí, tesnosti systému, elektrického pripojenia a kontrola odvodu kondenzovej kvapaliny. Práve absencia údržby týchto častí je najčastejšou príčinou porúch klimatizačných zariadení.
Profylaktické prehliadky odporúčame vykonávať minimálne 1 x ročne – a to pred letnou sezónou. V záťažových prostrediach (znečistenie, prašnosť) a tiež v prípadoch, ak sú klimatizačné zariadenia využívané celoročne (aj na kúrenie), odporúčame vykonávať profylaktickú prehliadku 2x ročne.
Po vykonanej revízii obdrží objednávateľ ku každej klimatizačnej jednotke PROTOKOL O STAVE ZARIADENIA s nameranými hodnotami a taktiež POPIS ZISTENÝCH ZÁVAD A NEDOSTATKOV s predbežným vyčíslením nákladov na opravu.
 
Pri zakúpení klimatizačných zariadení cez náš eshop a tiež montáži našou spoločnosťou získate 2 bezplatné profylaktické prehliadky počas 24 mesačnej záručnej lehoty!!!
 
Ak máte záujem o vykonanie profylaktickej prehliadky, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu casso@casso.sk alebo telefónne číslo: 0915 643 981, 0911 617 982, 0910 535 185.
 
Profylaktická prehliadka zahŕňa nasledovné činnosti:
 
Vnútorná a vonkajšia jednotka:
- kontrola uchytenia jednotiek,
- vizuálna kontrola mechanických častí,
- kontrola elektrovýzbroje vrátane elektrického prívodu + dotiahnutie vodivých spojov    elektrovýzbroje,
- meranie tlaku a odparovacej teploty v chladiacom okruhu + kontrola množstva chladiva,
- kontrola tesnosti chladiaceho systému,
- vizuálna kontrola stavu izolácie Cu potrubia,
- kontrola plnej funkčnosti zariadení.
 
Vnútorná jednotka:
- vyčistenie prachových filtrov,
- chemické antibakteriálne vyčistenie výparníkov
- kontrola (funkčná skúška) a vyčistenie odvodu kondenzátu, prípadne čerpadla kondenzátu,
- kontrola osadenia, chodu a hlučnosti ventilátora
- kontrola manuálneho a diaľkového ovládania
- kontrola technického stavu a funkčnosti klimatizácií
 
Vonkajšia jednotka:
- chemické vyčistenie a vyčistenie vysokotlakovým čističom WAP
- vyčistenie kondenzátora,
- vyčistenie priestoru kompresora,
- kontrola chodu a spínania ventilátora kondenzátora,
- meranie odberu prúdu kompresora a ventilátora,
- výškové práce spojené s prístupom  vonkajším jednotkám klimatizačných zariadení
- pretesnenie
- doplnenie chladiva v prípade, že je to potrebné
 
Dodatočné náklady:
- dopravné